پسته

گروه محصول : آجیل باربیکیو

طعم های موجود : خام و بوداده به صورت زعفرانی و دو آتیشه کم نمک

# دانلود کاتالوگ محصول

بالال    لدبالر       لبالب