شعبه تبریز

    • شعبه تبریز

    • # تبریز، خیابان ولی عصر، فلکه بازار مقابل درب ورودی ایرداک شماره 170/1 کارخانه:کیلومتر5جاده تبریز-تهران
    • # مدیریت : نادر حاجبی خداوردی
    • # 0413336180-1